پلی یول های سری POL 200 برای تولید فوم های نرم

پلی یول های سری POL 300 برای تولید فوم های اینتگرال و نیمه سخت

پلی یول های سری POL 700 برای تولید فوم های سخت

کاربرد:

صنایع خودرو : صندلی ، پشت سری ، داشبورد ، سپر و طاقچه

صنایع مبلمان : تشک مبلمان ، کاناپه ، دسته صندلی

فهرست