[us_page_title align=”center” description=”1″]

پلی یول های سری POL 600 برای تولید فوم سخت

کاربرد:

ساندویچ پنل های پیوسته و ناپیوسته

پاشش سطوح (اسپری) جهت عایق حرارتی و صدا

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست