کاربرد :

تولید زیره انواع کفش‌ها، صندل و دمپایی

فهرست