بیانیه ارزش ها

 

√    رعایت ارزش های انسانی     شایسته سالاری
√    تعامل سازنده با رقبا √    تکریم کارکنان و مشتریان
√    تعهد به رعایت استانداردهای ایمنی و زیست محیطی √    ایجاد حس مالکیت مادی و معنوی در پرسنل
√    رعایت قوانین ملی و بین المللی √    توسعه فرهنگ مشارکت و یادگیری
√    خلاقیت و نوآوری
keyboard_arrow_up