پلی‌ال های سری POL 500 برای تولید فوم های سخت

کاربرد :

عایق حرارتی در یخچال ها و فریزر ها

فهرست