پلی‌ال های سری POL 600 برای تولید فوم سخت

کاربرد:

ساندویچ پنل های پیوسته و ناپیوسته

پاشش سطوح (اسپری) جهت عایق حرارتی و صدا

چسب دو جزئی برای تولید ساندویچ پنل با فوم پلی استایرین، پشم شیشه یا پشم سنگ

فهرست